Tag: thegioixanhlo

CUỘC THI VẼ TRANH “THẾ GIỚI XANH LƠ”

Trẻ tự kỷ nói riêng và trẻ khuyết tật nói chung ở Việt Nam cần nhận được nhiều quan tâm hơn nữa của cả xã hội. Các em cần có cơ hội như mọi trẻ em khác, được đi học, được đối xử và được quan tâm một cách bình đẳng.Mỗi bạn nhỏ đều là một tài năng có thể […]
Xem thêm