Tag: cuocthivetranh

CUỘC THI VẼ TRANH “THẾ GIỚI THÂN THIỆN & HỒN NHIÊN”

Vào tháng Tư hàng năm, chúng ta có Ngày thế giới nhận thức về Tự kỷ 2/4, và ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18/4 để bày tỏ sự quan tâm, tôn trọng và thấu hiểu với những khác biệt. Với tinh thần kêu gọi một cộng đồng thân thiện với người Khuyết tật, năm nay, với sự hỗ trợ […]
Xem thêm

CUỘC THI VẼ TRANH “THẾ GIỚI XANH LƠ”

Trẻ tự kỷ nói riêng và trẻ khuyết tật nói chung ở Việt Nam cần nhận được nhiều quan tâm hơn nữa của cả xã hội. Các em cần có cơ hội như mọi trẻ em khác, được đi học, được đối xử và được quan tâm một cách bình đẳng.Mỗi bạn nhỏ đều là một tài năng có thể […]
Xem thêm