Nguyễn Phương Linh

Con vẽ bức tranh này ở đường đi trường học và các bạn đang giúp đỡ một bạn khuyết tật. Con lấy cảm hứng từ trường học nơi các bạn đến trường gặp bạn khuyết tật và đẩy xe cho bạn. Các bạn thì vui vẻ với nhau. Con mong muốn mọi người sẽ giúp đỡ một người khuyết tật. Chúc các bạn khuyết tật vui vẻ.

Chia sẻ ngay tới bạn bè nhé!

Để lại bình luận