Sắc màu vui tươi phản ánh và tạo cảm giác hạnh phúc. Cuộc sống không gì đẹp hơn khi những khó khăn và khuyết điểm của mỗi cá nhân được tương trợ từ cộng đồng trong không khí tràn ngập sự yêu thương