Yêu thương hai cháu Mật Mỡ.Các cháu rất ngoan và Có tài năng nhé!