Trần Bảo Nghi

Cùng vui đến trường
Em vẽ đôi bạn cùng đi học trong mưa.Thông qua tác phẩm em muốn nói với các bạn rằng dù các bạn có như thế nào hãy tự tin vững bước. Em cảm ơn BTC đã tạo ra sân chơi thật ý nghĩa

Chia sẻ ngay tới bạn bè nhé!

Để lại bình luận