Đẹp lắm! Nội dung bức tranh của con giản dị nhưng rất ý nghĩa, tổng thể tranh rất trong sáng dễ thương, bố cục và đường nét rất tốt. Cảm ơn con đã tham gia và có sự thấu cảm đáng quý với các bạn khuyết tật.