Nguỵ Tín Nghĩa

Thế giới không có chiến tranh
Tác phẩm nói về những người bị những chất độc màu da cam trong chiến tranh

Chia sẻ ngay tới bạn bè nhé!

The picture is vEry beautIful!
Amazing colors.. 🥰🥰

Đẹp quá

Đẹp quá

Đẹp

Màu sắc ấm áp

Tranh đep

Để lại bình luận