Đừng tưởng vẻ kiểu này là đẹp nha bạn, mình nghĩ nên vẽ bình thường thôi, đừng quá lố, lại sai chủ đề kìa bạn kkk