Nguyễn Thị Thanh Hoà

Tên tác phẩm “Yasuaki”.
Tác phẩm vẽ em đưa bạn bị bại liệt qua đường để đến công viên chơi vào mùa xuân. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ truyện “Totto chan bên cửa sổ”. Yasuaki là bạn bị bại liệt trong truyện

Chia sẻ ngay tới bạn bè nhé!

Để lại bình luận