Đông Hưng

Bóng chuyền
Cầu Lông Con là Đông Hưng, con rất thích vẽ vì mỗi lúc vẽ con có thể bình tĩnh và quan sát hoạt động của mọi người. Tác phẩm Bóng chuyền – Cầu Lông được con vẽ vào giờ ra chơi khi quan sát các bạn chơi ở sân trường, con cũng mong muốn được chơi cùng các bạn.

Chia sẻ ngay tới bạn bè nhé!

Để lại bình luận