Ngày hội thể thao thân thiện cho trẻ KTTT và KTPT

01/04/2023

Tập trung tại Huế

Chuẩn bị sẵn sàng cho “Ngày hội thể thao thân thiện”

01/04/2023

Tổ chức thi bơi cho trẻ KTTT và KTPT

01/04/2023

Gala dinner

Các hoạt động văn nghệ, vui chơi…

02/04/2023

Tổ chức các môn thi thể thao và khu vui chơi

Tổ chức thi chạy, chơi nhảy xa, chơi nhảy bao bố, thi kéo co, thi đi bộ,…