Cuộc thi vẽ tranh Thế giới thân thiện và hồn nhiên

31/03/2022

Bắt đầu nhận tranh

Hướng dẫn chụp và gửi tác phẩm dự thi xem tại: https://bit.ly/huongdan_guitranh

08/04/2022

Bắt đầu bình chọn

Bình chọn bằng cách tương tác trên các bức tranh ở mục “Triển lãm”

17/04/2022

Kết thúc nhận tranh

Bức tranh hợp thể lệ cuộc thi sẽ được BTC gửi mail xác nhận và trưng bày tại triển lãm.

18/04/2022

Bắt đầu chấm thi

Tiêu chí chấm thi sẽ được Ban Giám Khảo công khai và minh bạch.

22/04/2022

Kết thúc bình chọn và chấm tranh

Cổng bình chọn sẽ đóng vào 20:00 ngày 22/4/2022

24/04/2022

Công bố kết quả cuộc thi